Algemene voorwaarden kleding

Overzicht
Newseals Productions (“Newseals”, “newsealsprodcutions.com”, “mijn”, “ik”, “mij”, “wij” en “mijn”), een dienst van Newseals en haar gelieerde ondernemingen (“verkoper”, “verkopers”, “handelaar”, “handelaars”, “zaken”, “bedrijven”, “verkoper” en “verkopers”) werken volgens de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Door mij te bezoeken bij Newseals (“uw”, “gebruiker”, “gebruikers”, “koper”, “kopers”, “kopers”, “klant” en “klanten”) accepteert u deze algemene voorwaarden. Gelieve het zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van een huidige of toekomstige Newseals service (zoals uw account of profiel, uw herinneringsdienst, etc.) of een bezoek / aankoop van een bedrijf aangesloten Newseals, al dan niet opgenomen in Newseals, bent u onderworpen aan deze richtlijnen. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere verklaringen, afspraken of overeenkomsten van Newseals. Door gebruik te maken van Newseals gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Alle producten of diensten en informatie die door Newseals worden getoond vormen een “uitnodiging tot het doen van een aanbod”. Uw bestelling vormt uw “aanbod”, dat is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld. Newseals behoudt zich het recht voor om uw aanbod om welke reden dan ook te allen tijde te aanvaarden of te weigeren.

Definities
“Overeenkomst” betekent Algemene Voorwaarden zoals hierin beschreven, met inbegrip van het privacy beleid en alle schema’s en bijlagen en zal verwijzingen bevatten naar de overeenkomst zoals gewijzigd, ontkend, gevarieerd, aangevuld of periodiek vervangen. “Newseals Productions” identificeert het kledingwinkelplatform newsealsproductions.com/shop (site of website), en/of onze (mobiele site of mobiele website). Newseals beschrijft het ook en zijn filialen, die gebruikers de mogelijkheid bieden om Newseals producten te kopen die op de lijst van Newseals staan. “Vendor”, “verkoper” of “affiliate” beschrijft elke natuurlijke of rechtspersoon die producten aanbiedt op een Newseals-platform. “Product” of “producten” omvat alle goederen, producten, goederen, koopwaar, diensten, aanbiedingen of display-items die op Newseals worden weergegeven door haar leveranciers, evenals de bijbehorende beschrijving, informatie, garanties, leveringsschema of procedure.
Elektronische communicatie
Wanneer u Newseals Productions bezoekt of e-mails verstuurt, is het duidelijk dat u elektronisch met Newseals communiceert. Als gevolg hiervan geeft u dus uw toestemming om elektronische communicatie van Newseals te ontvangen. Onze vertegenwoordigers kunnen met u communiceren via e-mail of binnen de Newseals-platforms. u gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die u elektronisch worden verstrekt, voldoen aan een wettelijke verplichting dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan.

Aanvaarding
Je toegang tot en gebruik van de online kleding (desktop of mobiele) website geeft aan dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of je al dan niet een geregistreerde Newseals-gebruiker bent, en is onderworpen aan je naleving van deze Algemene Voorwaarden. Newseals behoudt zich het recht voor om eender welk deel van de algemene voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te blijven maken van de (desktop of mobiele) website en/of app accepteert u de overeenkomst met al deze wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de (desktop of mobiele) website te controleren op eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze of enige toekomstige Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u geen toegang te krijgen tot of gebruik te (blijven) maken van de Newseals-diensten. Daarnaast kan Newseals aanvullende voorwaarden, condities, regels of vereisten met betrekking tot de (desktop of mobiele) website of een van de diensten die door deze platforms worden aangeboden, plaatsen. Newseals kan naar eigen goeddunken ook andere diensten aanbieden die onder andere Algemene Voorwaarden vallen.

Beschikbaarheid en beschrijving van het product
Ik probeer zo specifiek mogelijk te zijn op de (desktop of mobiele) website over producten, inclusief productbeschikbaarheid, maat, kleur, type, hoeveelheid beschikbare voorraad en productbeschrijving. Echter, terwijl ik mijn best doe om ervoor te zorgen dat de productinformatie op onze website correct is. Het is mogelijk dat de (desktop of mobiele) website typografische fouten of onnauwkeurigheden bevat. Daarom behouden wij ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken (ook nadat u een bestelling hebt geplaatst). Houd er ook rekening mee dat de kleuren van de producten die u op de (desktop of mobiele) website ziet, afhankelijk zijn van uw monitor/scherm. We kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren nauwkeurig is en dat sommige kleuren kunnen variëren. Als u een product hebt besteld dat niet beschikbaar is, zullen wij u zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en u een geschatte datum geven waarop het product weer op voorraad zal zijn en beschikbaar zal zijn voor verzending naar u (Let op – sommige artikelen kunnen terugkomen op voorraad en de datums zijn onderhevig aan verandering). Als alternatief heeft u het recht om uw bestelling te annuleren en een terugbetaling van ons te ontvangen. Houd er rekening mee dat de informatie over producten op de (desktop- of mobiele) website uitsluitend ter informatie wordt verstrekt. Zorg ervoor dat u alle etiketten, waarschuwingen en aanwijzingen op het product leest voordat u het product gebruikt.

Levering
Zie ons verzendbeleid voor de verzendkosten per bestemming en artikeltype. Wij streven ernaar om de door u bestelde producten te leveren op de geschatte datum die in de e-mail ter bevestiging van de verzending is vermeld, of, indien er geen datum is aangegeven, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de e-mail ter bevestiging van de verzending. In het geval dat uw levering om welke reden dan ook vertraging oploopt, zullen wij ons best doen om u op de hoogte te houden van de verwachte leverdatum. Houd er rekening mee dat als de producten niet binnen 30 dagen na de e-mail ter bevestiging van de verzending worden geleverd, u het recht heeft de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag voor de bestelling terug te krijgen. Eigendom en risico van de door u bestelde producten gaan op u over vanaf het moment dat ze aan u worden geleverd.

Onze producten
De afbeeldingen van de producten op de (desktop of mobiele) website zijn slechts ter illustratie. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat het scherm van uw scherm de kleur van de producten nauwkeurig kan weergeven. Uw producten kunnen in kleur licht afwijken van deze afbeeldingen. de verpakking van de producten kan afwijken van de afbeeldingen op de (desktop of mobiele) website.
Prijs van producten en leveringskosten
De prijzen van de producten zijn zoals vermeld op de (desktop of mobiele) website op het moment dat u uw bestelling plaatst. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie op het systeem is ingevoerd. De prijzen voor onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen zullen geen invloed hebben op een bestelling die u al heeft geplaatst. De prijs van een product is inclusief BTW (indien van toepassing). Echter, als het BTW-tarief verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering. Wij zullen de door u betaalde BTW aanpassen, tenzij u de producten al volledig heeft betaald voordat de wijziging in BTW van kracht wordt. De prijs van een product is exclusief verzendkosten. Onze verzendkosten zijn zoals geadviseerd tijdens het afrekenen, voordat u uw bestelling bevestigt. Om de relevante verzendkosten te controleren, verwijzen wij u naar onze verzendingsinformatiepagina. De (desktop of mobiele) website bevat een aantal producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige producten verkeerd geprijsd zijn. Als we een fout ontdekken in de prijs van de producten die je hebt besteld, zullen we je schriftelijk contact met je opnemen om je van deze fout op de hoogte te stellen en we zullen je de mogelijkheid geven om het product tegen de juiste prijs te blijven kopen of je bestelling te annuleren. Wij zullen uw bestelling niet in behandeling nemen voordat wij uw instructies hebben ontvangen. Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen via de contactgegevens die u tijdens het bestelproces hebt opgegeven, behandelen we de bestelling als geannuleerd en stellen we u schriftelijk op de hoogte. Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als verkeerd geprijsd had kunnen worden herkend, wij de producten niet tegen de verkeerde prijs aan u hoeven te leveren.

Handelsmerk
Het logo van Newseals dat gehost wordt op Newseals platforms en gebruikt wordt op andere locaties als onderdeel van een communicatie met gebruikers is geregistreerd door Newseals en mag niet gebruikt, gecommuniceerd of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Newseals.

Licentie en toegang tot de site
Newseals verleent gebruikers een beperkte licentie om toegang te krijgen tot haar platformen, en niet te downloaden (anders dan de pagina caching) of te wijzigen of te wijzigen of een ander deel ervan, behalve in het geval dat de Newseals toestemming geeft voor een dergelijke actie. De licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de (desktop of mobiele) website en/of app of de inhoud ervan; het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, afbeeldingen, beschrijvingen of prijzen; afgeleid gebruik van deze platforms of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of het gebruik van datamining, bots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze platformen of delen ervan mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, verkocht, verkocht, doorverkocht, gekopieerd, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Newseals. U mag geen frametechnieken gebruiken of framen om het handelsmerk, logo of enige eigendomsinformatie (inclusief paginalayout, afbeeldingen, tekst of vorm) van Newseals of onze gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Newseals. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Newseals of onze handelsmerken. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie van Newseals. Je krijgt een beperkt, niet-exclusief en herroepbaar recht om een hyperlink naar de newsealsproductions.com homepage te maken, zolang de link de diensten of producten van Newseals of haar gelieerde ondernemingen niet in een valse, denigrerende, misleidende of anderszins aanstootgevende zaak afbeeldt, of als je het recht hebt om eigenaar te worden van de diensten of producten van Newseals of haar gelieerde ondernemingen, in welke vorm dan ook. U mag ons handelsmerk, of enig Newseals -logo of ander eigendomsrechtelijk beeldmateriaal niet gebruiken als onderdeel van een link zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en onze aanvaarding.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het materiaal dat op de (desktop of mobiele) website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarde of waarborg ten aanzien van de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de wet sluiten Newseals en haar leveranciers, contentproviders en adverteerders uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders geïmpliceerd zouden kunnen worden door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, gevolg-, straf- of incidentele schade of schade wegens verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, de prestaties of het falen van de (desktop- of mobiele) website of de gelinkte webpagina’s en al het materiaal dat daarop is geplaatst, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, volgens de wet, het gewoonterecht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Newseals voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, bedrieglijke onjuiste voorstelling of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele zaak of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Koppelingen naar deze website
U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt, maar u mag geen enkele vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereren waar deze niet bestaat. U mag geen link plaatsen op een website die niet uw eigendom is. De (desktop of mobiele) website of de gelinkte webpagina’s en/of app met inbegrip van de inhoud ervan, mag niet worden ingelijst op een andere website en/of app, noch mag u een link maken naar een ander deel van deze (desktop of mobiele) website of de gelinkte webpagina’s dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het maken van links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Wijziging
U gaat ermee akkoord Newseals, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, adviseurs, agenten en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit het gebruik van de (desktop- of mobiele) website of schending van de Algemene Voorwaarden.

Variatie
Newseals heeft het recht om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de diensten en/of enige pagina van de (desktop of mobiele) website en/of app te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen.

Ongeldigheid
Indien een deel van de Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is (met inbegrip van een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), wordt de afdwingbaarheid van een ander deel van de Algemene Voorwaarden niet aangetast door alle andere clausules die volledig van kracht en van kracht blijven. Voor zover mogelijk, wanneer een clausule/onderbouwde clausule of een deel van een clausule/onderbouwde clausule of een deel van een clausule/onderbouwde clausule kan worden gescheiden om het resterende deel geldig te maken, moet de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief gaat u ermee akkoord dat de clausule zal worden gerectificeerd en geïnterpreteerd op een manier die nauw aansluit bij de oorspronkelijke betekenis van de clausule/deelclausule zoals is toegestaan door de wet.

Klachten
Wij hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die wij zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voordoen, laat ons alstublieft weten of u klachten of opmerkingen heeft.
Verklaringen van afstand
Indien u deze voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Amsterdam en in het geval van een geschil of vordering in verband met deze voorwaarden, zal dat geschil of die vordering onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Volledige overeenkomst
De bovenstaande Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Newseals Productions. Een verklaring van afstand van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden zal alleen van kracht zijn indien schriftelijk en ondertekend door de directeur van Newseals Productions.

Contactgegevens
Bij vragen over de algemene voorwaarden kunt u zich richten tot info@newsealsproductions.com